Oosterhof Organizing | Congresmanagement en -organisatie

portfolio

 

 

Een greep uit de in opdracht afgeronde projecten:

  

World Wide Views on Global Warming  -  Nieuwe Kerk Den Haag

Op 26 september 2009 vond in meer dan 40 landen het burgerforum World Wide Views on Global Warming plaats. Wereldwijd discussieerden burgers over klimaatverandering. Hun aanbevelingen werden overhandigd op de klimaattop COP15 in Kopenhagen. Nederland organiseerde een burgerforum met 100 burgers waarbij Oosterhof Organizing het projectmanagement verzorgde (planning, begroting, locatie afspraken, coördinatie, on-site management).
Meer informatie: www.wwviews.org


Inspiratiedagen Gezonde Wijk - Carlton Beach Scheveningen

Voor aan het experiment Gezonde Wijken betrokken gemeenten heeft Oosterhof Organizing in opdracht van het Ministerie van VROM, NICIS en ZonMW de Inspiratiedagen georganiseerd. Het programma bestond uit workshops, een bestuurlijke ontmoeting met stakeholders, de ondertekening van een bestuurlijk akkoord en een beurs op het strand. Oosterhof Organizing deed het projectmanagement, de registratie en adviseerde in de creatieve vormgeving van het programma. De Inspiratiedagen met veel hoogwaardigheidsbekleders moesten in samenspraak met vier verschillende partijen én in korte tijd tot stand worden gebracht. Een ware uitdaging!
Meer informatie: 
www.gezondeslagkracht.nl/Inspiratiedagen

 

EPTA Conference: Inspiring Future Politic; HowTechnology Assessors can best stimulate the political debate - Tweede Kamer Den Haag

In 2008 vond de EPTA-conferentie plaats (European Parliamentary Technology Assessment, een samenwerkingsverband van veertien Europese parlementaire TA-instituten). Prominente sprekers waren er te gast: Michael Braungart (cradle to cradle), Ellen Silbergeld (environmental health), Nicholas Hope (socioloog) en Pier Vellinga (medeoprichter IPCC). Samen met het projectteam van de opdrachtgever heeft Oosterhof Organizing deze twee dagen vorm gegeven (werkvormen, sociaal programma en entertainment, website), de deelnemersregistratie verzorgd en was eindverantwoordelijk voor de logistiek.
Meer informatie: www.eptaconference.eu

 

Lustrumcongres: Sofa,scan, praten en pillen; Uitdagingen voor de psycholoog in de 21ste eeuw - Philharmonie Haarlem

Het Nederlands Instituut van Psychologen vierde in 2008 haar 70ste verjaardag met meer dan 700 bezoekers. Een dag vol met lezingen en workshops (o.a. Trudy Dehue, Harold Bekkering, Eveline Crone, Herman Kolk). De culturele diversiteit op de werkvloer, e-consulten, mindfulness en andere thema's waren onderwerp van gesprek. Oosterhof Organizing was vanaf het eerste uur betrokken bij de totstandkoming van dit lustrum; dacht mee over de vorm, het concept en de creatieve invulling. Stemde de afspraken af met de locatie, catering, techniek, sprekers, sponsoren en overige betrokken partijen, organiseerde de informatiemarkt en was eindverantwoordelijk voor de hele logistieke organisatie.  

Meer informatie: www.psynip.nl

 

Festival Brainspotting-  De Cultuurfabriek Amsterdam
Drie dagen festival over het menselijke brein voor een breed publiek. Met interactieve workshops, lezingen, kunst, ontmoetingen met wetenschappers, films, interviews, talkshows, experimenten, exposities en de allereerste neurofeedback-party. Meer dan 50 wetenschappers uit binnen- en buitenland waren aanwezig en ruim 1000 bezoekers bezochten het festival. 
Oosterhof Organizing was als interim projectmanager vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen en vormgeven van het festival. Met de pet op van het Rathenau Instituut. Dacht mee over werkvormen, concept en inhoud, stuurde alle meewerkende (externe) partijen aan, hield begroting en planning nauwlettend in de gaten aan en was verantwoordelijk voor de logistiek. 
Van concept tot product betrokken.

Terug naar de startpagina